Regulamin sklepu internetowego KISZECZKA.PL

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.kiszeczka.pl, zwanym dalej „Sklepem Internetowym”.
 2. Złożenie przez klienta (zwanego dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem”) zamówienia w sklepie internetowym www.kiszeczka.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep internetowy www.kiszeczka.pl prowadzony jest przez firmę Kiszeczka Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Karczewie, ul. Żaboklickiego 2, 05-480 Karczew, NIP: 5322033143, REGON: 142890297, KRS: 0000383429 (dalej „Sprzedawca”).

 

II. Zakupy w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem www.kiszeczka.pl.
 2. Sklep Internetowy dostępny jest dla każdego użytkownika, jednakże odbiór towarów ograniczony został do sklepów firmowych Kiszeczka, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.kiszeczka.pl. Dowóz produktów ogranicza się do kilku regionów województwa mazowieckiego, które zostały wyszczególnione w punkcie II.7. niniejszego regulaminu. Dokładne adresy – miejscowości oraz kody pocztowe, pod które można zamawiać produkty ze sklepu internetowego zostały zdefiniowane w systemie informatycznym sklepu. Po wpisaniu kodu pocztowego Klientowi jest proponowana odpowiednia dostawa produktu lub wskazany zostaje sklep, w którym będzie mógł zamówione produkty odebrać.
 3. Z oferty Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych.
 4. Ceny towarów oraz dostaw widoczne w sklepie www.kiszeczka.pl są cenami brutto, podanymi w polskich złotych.
 5. Część dostępnych w sklepie www.kiszeczka.pl produktów sprzedawana jest na wagę. W związku z tym cena ostateczna może nieznacznie różnić się od tej, która widnieje po dodaniu produktu do koszyka. Sprzedawca dołoży jednak wszelkich starań, aby różnice te były jak najmniejsze. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie dołączonym do zamówienia. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.
 6. Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym jest jednocześnie oświadczeniem woli Klienta o zakupie towarów w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a więc zawarciem umowy kupna-sprzedaży towarów, które zostały wskazane w Zamówieniu.
 7. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) zawiera obowiązujące w chwili dokonania sprzedaży ceny za poszczególne produkty, które pozostają niezmienne bez względu na wybrany termin dostawy lub odbioru towarów.
 8. Dostawa realizowana jest własnym, wyspecjalizowanym transportem w warunkach chłodniczych. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostawa realizowana została w założonym czasie, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 9. Dostępność dostaw jest ograniczona do poszczególnych obszarów, a jej ceny przedstawiają się następująco:
  – dostawa na terenie Warszawy: 20 zł
  – dostawa na terenie Karczewa: 10 zł
  – dostawa na terenie gminy Wawer: 20 zł
  – dostawa na terenie powiatu otwockiego: 20 zł
  – dostawa na terenie powiatu piaseczyńskiego: 15 zł
 10. Zamówione poprzez sklep internetowy www.kiszeczka.pl towary można odebrać osobiście w jednym ze sklepów firmowych, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.kiszeczka.pl.

 

III. Konto Klienta

 1. Zakupy w Sklepie Internetowym możliwe są zarówno bez rejestracji Konta Klienta, jak i po zarejestrowaniu konta oraz podaniu następujących danych: adres e-mail, hasło do konta, imię i nazwisko, adres zamieszkania i dostawy oraz numer telefonu, a także nazwa firmy oraz numer NIP jeżeli założone konto ma być kontem firmowym.
 2. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto Klienta otrzymuje dostęp do dodatkowych możliwości, takich jak np. możliwość oceny poszczególnych produktów. Założone konto musi zostać potwierdzone poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta.
 3. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Dyspozycja złożona może zostać mailowo, poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@kiszeczka.pl, podając dane osobowe użytkownika lub pocztą tradycyjną, poprzez wysłanie informacji na adres Kiszeczka Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Karczewie, ul. Żaboklickiego 2, 05-480 Karczew.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym gdy Użytkownik korzystając z konta narusza przepisy prawa lub postanowienia regulaminu. Wypowiedzenie może również nastąpić w sytuacji gdy Sklep Internetowy zostanie zamknięty. Informacja o zamknięciu Konta Klienta przesłana zostaje na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji konta.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu Internetowego. Wyrażenie zgody może zostać w każdym momencie odwołane lub zmienione. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych nie wpływa na możliwość dokonania zakupów w Sklepie Internetowym.

 

IV. Zamówienia

 1. Zamówienie w sklepie internetowym może być złożone zarówno przez niezarejestrowanego Klienta, jak i zarejestrowanego Klienta. Klient wybiera produkty spośród oferty dostępnej na stronie sklepu internetowego – www.kiszeczka.pl. Po dodaniu produktów do koszyka, wskazaniu formy dostawy lub odbioru osobistego towarów, a także wybraniu sposobu płatności, złożone Zamówienie należy potwierdzić poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej wiadomości automatycznej.
 2. Wartość zamówienia obejmuje zarówno ceny towaru, jak i koszty jego dostarczenia. Podsumowanie wartości zamówienia widoczne będzie również w potwierdzeniu zamówienia, które przesłane zostanie na podany adres e-mail, a także na fakturze VAT lub paragonie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w momencie wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej dokonane zakupy. Wiadomość ta wysłana zostaje na adres Klienta podany podczas rejestracji konta lub złożenia zamówienia w przypadku niezarejestrowanego Klienta. W tym momencie zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. Zamówienie może być anulowane przez Klienta najpóźniej do godz. 17:00 w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony dzień dostawy lub dzień odbioru osobistego Zamówienia. W przypadku anulowania Zamówienia, którego odbiór wyznaczony został na poniedziałek, Zamówienie anulować można do godz. 17:00 w piątek. Anulowania zamówienia dokonać można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kiszeczka.pl / zamowienia@kiszeczka.pl
 5. Jeżeli Klient dokonał płatności online za dokonane Zamówienie, zwrot kosztów nastąpi w ciągu 7 dni od momentu anulowania zamówienia. Koszty zwrócone zostaną w tej samej formie, w jakiej środki finansowe zostały pobrane (przelewem, na kartę kredytową etc.).

 

V. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od możliwości Sprzedawcy oraz preferencji Klienta. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym pojawi się informacja o możliwościach dostawy i odbioru zamówionych produktów. Wszystkie zamówienia dostarczane są bezpiecznym transportem na terenie wybranych miejscowości i gmin na terenie województwa mazowieckiego, których lista znajduje się w punkcie II.9. niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca może zmienić termin dostawy zamówienia lub anulować zamówienie w wyjątkowych sytuacjach. Klient zawsze zostanie powiadomiony o tym fakcie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Odbiór zamówień w wybranym sklepie stacjonarnym możliwy jest codziennie w godzinach otwarcia tego sklepu. Zamówienie złożone musi zostać do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym odbiór zamówienia w wybranym sklepie.
 4. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku gdy Klient nie przestrzega regulaminu Sklepu Internetowego bądź wykazane zostały inne nadużycia związane z Zamówieniem bądź Kontem klienta.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w ciągu 14 dni od momentu odbioru zamówionych towarów. Zwracane mogą być wyłącznie produkty firmowo zapakowane, które mają termin ważności dłuższy co najmniej o 21 dni od dnia odbioru zamówienia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień produktów na zamówienie oraz produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Prawo to nie przysługuje również w przypadku produktów dostarczanych w opakowaniach, których otwarcie powoduje naruszenie tego opakowania – ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku zakupu świeżego mięsa, krojonych wędlin oraz innych produktów kupowanych na wagę.
 3. Aby odstąpić od umowy należy zwrócić towary w stanie niepogorszonym (przy zachowaniu warunków chłodniczych jeśli produkty tego wymagają) na adres sprzedawcy w ciągu 14 dni wraz z oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są pieniądze za zamówiony towar. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od dnia, w którym towar został zwrócony Sprzedawcy. Zwrot płatności dokonany zostanie w dokładnie taki sam sposób, w jaki Klient zapłacił za towar.

 

 

VII. Rozliczenia i faktury

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT jeżeli Klient zamawia towar podając nazwę firmy oraz NIP.
 2. Klient dokonujący zakupu produktów na firmę upoważnia tym samym Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

VIII. Płatności

Sklep internetowy www.kiszeczka.pl umożliwia zapłatę za zamówione towary kartą płatniczą lub gotówką podczas odbioru zamówień w wybranym sklepie firmowym lub u kierowcy. Możliwa jest płatność poprzez bezpieczny system przelewów online bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub tradycyjnym przelewem bankowym zawierającym w tytule numer zamówienia.

 

 

IX. Dostawa

 1. Zamówienia z dostawą do domu odbywają się każdego tygodnia we wtorki i czwartki (chyba że któryś z tych dni przypada w dzień wolny od pracy). Sprzedawca dostarcza towar we wskazany wcześniej i zaakceptowany przez Klienta dzień pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Klienta zostaje podjęta próba kontaktu telefonicznego. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia oraz nie odpowie na próbę kontaktu, ponosi koszt całego zamówienia wraz z dostawą, a towar wraca do siedziby głównej Sprzedawcy.
 2. Dostawy zamówień do sklepów stacjonarnych realizowane są codziennie w dniach funkcjonowania tych sklepów. Klient ma możliwość odbioru towaru w wybranym sklepie w godzinach jego otwarcia.

 

 

X. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności zamówionego towaru ze złożonym zamówieniem Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru na właściwy, obniżenia kwoty za zamówienie albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi Sprzedawcę o niezgodności towaru z zamówieniem nie później niż 24 godziny po odebraniu zamówienia. W celu złożenia reklamacji należy wysłać e-mail na adres: biuro@kiszeczka.pl / zamowienia@kiszeczka.pl lub zadzwonić pod numer 22 719 04 19. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od momentu jej złożenia. O wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez pocztę e-mail (jeżeli reklamacja została złożona mailowo) lub listownie, jeśli złożenie reklamacji nastąpiło telefonicznie.
 2. Zdjęcia towarów widocznych w Sklepie Internetowym są poglądowe. Nie są one rzeczywistymi zdjęciami produktów, które danego dnia może zamówić Klient.

 

XI. Dane osobowe

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w przypadku Klientów będących Konsumentami.